Accado SWE

ACCADO är ditt val då du vill utveckla din ekonomiförvaltning. Vi erbjuder moderna processer och verktyg för att leda din verksamhet. Accado hör till Solwers-gruppen, en kraftigt växande koncern, med de bästa konsulterna inom teknisk konsultering och digitala lösningar. Vi är konsulter som vill gå i spetsen för utvecklingen.

Accados tjänster består av:

• Bokföring som inkluderar myndighetsanmälningar och rapportering. Du kan också välja
att utlokalicera hela din ekonomi.

• Löner och personaldministration

• Utveckling av affärsverksamheten

Vårt team består av 10 professionella konsulter, med support av Solwers-gruppens resurser. Du kan vara säker på att få yrkeskunnig hjälp för alla ekonomiska behov.

Tag reda på hur vi kan hjälpa med företagets förvaltning och utveckling!